PRIVACY- EN GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

NOSARA DIRECTORSHIP SL garandeert de bescherming en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens, van welk type dan ook die aan ons worden verstrekt door onze klantenbedrijven in overeenstemming met de bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Bescherming van Persoonsgegevens.

Alle gegevens die door onze klantbedrijven aan NOSARA DIRECTORSHIP SL of haar personeel worden verstrekt, worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand met persoonlijke gegevens dat wordt aangemaakt en onderhouden onder de verantwoordelijkheid van NOSARA DIRECTORSHIP SL, essentieel om de door gebruikers gevraagde diensten te leveren.

De verstrekte gegevens worden behandeld volgens de voorwaarden vastgelegd in het Algemeen Reglement voor de Bescherming van Persoonsgegevens. In die zin heeft NOSARA DIRECTORSHIP SL de wettelijk vereiste beschermingsniveaus aangenomen en alle technische maatregelen geïnstalleerd die tot haar beschikking staan ​​om verlies, misbruik, wijziging en ongeoorloofde toegang door derden te voorkomen. De gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat internetbeveiligingsmaatregelen niet onneembaar zijn. Als u het passend acht om uw persoonsgegevens aan andere entiteiten over te dragen, wordt de gebruiker op de hoogte gebracht van de overgedragen gegevens, het doel van het bestand en de naam en het adres van de verkrijger, zodat hij/zij hiervoor zijn ondubbelzinnige toestemming kan geven.

De gebruiker kan zijn recht op toegang, rectificatie, annulering/verwijdering, verzet, beperking of portabiliteit uitoefenen. Hiervoor moet je Neem contact met ons op.

 

COOKIESBELEID

In www.earcandy.es We gebruiken cookies om de relatie van bezoekers met onze inhoud te vergemakkelijken en om ons in staat te stellen statistieken op te stellen over de bezoekers die we ontvangen.

Het doel van de webcookies van NOSARA DIRECTORSHIP SL is om informatie en surfgedrag van gebruikers binnen onze website te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om de surfervaring op onze website en andere media aan te passen en te verbeteren.

In overeenstemming met Richtlijn 2009/136/EG, ontwikkeld in ons systeem door het tweede deel van artikel 22 van de Wet op de Diensten van de Informatiemaatschappij, en volgens de richtlijnen van het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming, gaan wij verder met het informeren van u in detail over het gebruik dat gemaakt op onze website.

Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen in de browser die door elke bezoeker van onze website wordt gebruikt, zodat de server het bezoek van die gebruiker later kan onthouden wanneer hij of zij opnieuw toegang krijgt tot onze inhoud. Deze informatie onthult uw identiteit of persoonlijke gegevens niet, en heeft ook geen toegang tot de inhoud die op uw pc is opgeslagen, maar stelt ons systeem wel in staat u te identificeren als een specifieke gebruiker die eerder de website heeft bezocht, bepaalde pagina's heeft bekeken, enz. en stelt u ook in staat uw persoonlijke voorkeuren en technische informatie op te slaan, zoals gemaakte bezoeken of specifieke pagina's die u bezoekt.

Het doel van cookies is om de Gebruiker sneller toegang te geven tot de geselecteerde Diensten.

Als u niet wilt dat er cookies in uw browser worden opgeslagen of als u liever informatie ontvangt telkens wanneer een cookie vraagt ​​om installatie, kunt u uw browseropties zo configureren dat dit wel gebeurt. In de meeste browsers kunnen cookies op 3 verschillende manieren worden beheerd:

 • Cookies worden altijd afgewezen.
 • De browser vraagt of de gebruiker elke cookie wil installeren.
 • Cookies worden altijd geaccepteerd.

Uw browser kan ook de mogelijkheid bieden om gedetailleerd te selecteren welke cookies u op uw computer wilt installeren. Concreet kan de gebruiker normaal gesproken een van de volgende opties accepteren:

 • Cookies van bepaalde domeinen weigeren.
 • Cookies van derden weigeren.
 • Accepteer cookies als niet-persistent (ze worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten).
 • Laat de server cookies aanmaken voor een ander domein.

Om de op uw computer geïnstalleerde cookies toe te staan, te kennen, te blokkeren of te verwijderen, kunt u dit doen door de opties van de browser die op uw computer is geïnstalleerd te configureren.

Informatie over het configureren van de meest gebruikte browsers vindt u op de volgende locaties:

 • Internet Explorer: Extra > Internetopties > Privacy > Instellingen. Voor meer informatie kunt u Microsoft-ondersteuning of browser Help raadplegen.
 • Firefox: Extra > Opties > Privacy > Geschiedenis > Aangepaste instellingen. Voor meer informatie kunt u Mozilla-ondersteuning of de Help van de browser raadplegen.
 • Chrome: Instellingen > Geavanceerde opties weergeven > Privacy > Inhoudsinstellingen. Voor meer informatie kunt u Google-ondersteuning of browser Help raadplegen.
 • Safari: Voorkeuren > Beveiliging. Voor meer informatie kunt u Apple Support of Browser Help raadplegen.

Met betrekking tot cookies van derden, dat wil zeggen cookies die geen verband houden met onze website, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud en waarheidsgetrouwheid van het privacybeleid dat ze bevatten, dus de informatie die we aanbieden is altijd met verwijzing naar de bron.

Dit Cookiebeleid kan worden gewijzigd op basis van wettelijke of regelgevende vereisten, of met het doel het beleid aan te passen aan de instructies van de Spaanse Autoriteit voor Gegevensbescherming. Gebruikers wordt daarom geadviseerd om het regelmatig te bezoeken.

Wanneer er significante wijzigingen optreden in dit Cookiebeleid, zullen deze aan Gebruikers worden gecommuniceerd via de website of via e-mail aan geregistreerde Gebruikers.