Deze juridische kennisgeving regelt de algemene voorwaarden voor toegang en gebruik van de website die toegankelijk is op het adres www.earcandy.es, dat NOSARA DIRECTORSHIP SL beschikbaar stelt aan internetgebruikers.

Het gebruik van de website impliceert de volledige aanvaarding van alle bepalingen in deze juridische kennisgeving. Bijgevolg moet de gebruiker van de website deze juridische kennisgeving zorgvuldig lezen bij elke gelegenheid waarin hij van plan is de website te gebruiken, aangezien de tekst kan worden gewijzigd naar goeddunken van de eigenaar van de website, of als gevolg van een wetswijziging. of in de bedrijfspraktijk.

Als u vragen heeft over dit onderdeel, kunt u contact opnemen met ons klantenserviceteam.

1. EIGENDOM VAN DE WEBSITE.

Naam eigenaar: NOSARA DIRECTORSHIP SL

Adres: C/Gran Vía 69, kantoor 404, 28013 Madrid.

CIF: B87478798

E-mail: klant@earcandy.es

Handelsregister van Madrid Volume: 34396, Boek: 0, Folio: 50, Sectie: 8, Pagina: M618701 - Opschrift: 1

2. VOORWERP.

De website biedt gebruikers toegang tot informatie en diensten die door NOSARA DIRECTORSHIP SL worden aangeboden aan mensen of organisaties die daarin geïnteresseerd zijn.

3. TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

Toegang en gebruik van de website is gratis voor alle gebruikers. Er is geen voorafgaand abonnement of registratie van gebruikers vereist om erop te bladeren of aankopen te doen.

4. INHOUD VAN DE WEBSITE.

De standaardtaal die op de website wordt gebruikt, is Spaans. NOSARA DIRECTORSHIP SL is niet verantwoordelijk voor het onvermogen van de gebruiker om de taal van de website te begrijpen of te begrijpen, noch voor de gevolgen ervan.

NOSARA DIRECTORSHIP SL kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, en deze binnen de website verwijderen en wijzigen, zoals de manier waarop deze toegankelijk is, zonder enige rechtvaardiging en vrijelijk, en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die deze kunnen veroorzaken voor de gebruikers.gebruikers.

Het is verboden om de inhoud van de website te gebruiken om reclame of informatie van zichzelf of van derden te promoten, contracteren of verspreiden zonder de toestemming van NOSARA DIRECTORSHIP SL, noch om reclame of informatie te verzenden met behulp van de diensten of informatie die beschikbaar worden gesteld. van de gebruikers, ongeacht of het gebruik gratis is of niet.

De links of hyperlinks die derden in hun webpagina's opnemen en die naar deze website verwijzen, zijn bedoeld voor het openen van de volledige webpagina en mogen niet, direct of indirect, valse, onnauwkeurige of verwarrende indicaties uitdrukken, noch aanleiding geven tot oneerlijke of ongeoorloofde acties tegen NOSARA DIRECTORSHIP SL.

5. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

Zowel toegang tot de website als elk niet-consensueel gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die daarin is opgenomen, valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon die dit doet. NOSARA DIRECTORSHIP SL is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen, schade of schade die kan voortvloeien uit genoemde toegang of gebruik. NOSARA DIRECTORSHIP SL is niet verantwoordelijk voor eventuele beveiligingsfouten die kunnen optreden of voor enige schade die kan worden veroorzaakt aan het computersysteem van de gebruiker (hardware en software), of aan de bestanden of documenten die daarin zijn opgeslagen, als gevolg van:

  • De aanwezigheid van een virus op de computer van de gebruiker dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de diensten en inhoud van de website.
  • Een browserstoring.
  • Gebruik van niet-bijgewerkte versies ervan.

NOSARA DIRECTORSHIP SL is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en snelheid van de hyperlinks die in de website zijn opgenomen om anderen te openen. NOSARA DIRECTORSHIP SL garandeert niet het nut van deze links, noch is zij verantwoordelijk voor de inhoud of diensten waartoe de gebruiker via deze links toegang heeft, noch voor de goede werking van deze websites.

NOSARA DIRECTORSHIP SL is niet verantwoordelijk voor virussen of andere computerprogramma's die de computersystemen of apparatuur van gebruikers beschadigen of kunnen beschadigen bij toegang tot haar website of andere websites die toegankelijk zijn via links op deze website.

6. GEBRUIK VAN “COOKIE”-TECHNOLOGIE.

De website maakt gebruik van cookies. U kunt onze raadplegen Cookiebeleid, die te allen tijde de vertrouwelijkheid en privacy respecteert.

7. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM.

Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten van de website, evenals de inhoud ervan, zijn eigendom van NOSARA DIRECTORSHIP SL. Elk gebruik van de website of de inhoud ervan moet uitsluitend privé van aard zijn.

Het is uitsluitend voorbehouden aan NOSARA DIRECTORSHIP SL, elk ander gebruik dat de kopie, reproductie, distributie, transformatie, openbare communicatie of enige andere soortgelijke actie inhoudt van de gehele of een deel van de inhoud van de website, waarvoor geen enkele gebruiker deze mag uitvoeren acties zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NOSARA DIRECTORSHIP SL.

8. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE JURISDICTIE.

Deze juridische kennisgeving wordt geïnterpreteerd en beheerst in overeenstemming met de Spaanse wetgeving. NOSARA DIRECTORSHIP SL en de gebruikers, waarbij zij uitdrukkelijk afstand doen van enige andere jurisdictie die op hen van toepassing kan zijn, onderwerpen zich aan de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de gebruiker voor elke controverse die kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. In het geval dat de gebruiker buiten Spanje woonachtig is, onderwerpen NOSARA DIRECTORSHIP SL en de gebruiker zich, waarbij uitdrukkelijk afstand wordt gedaan van enige andere jurisdictie, aan de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van Madrid.